Kinderopvang

Natuurlijk bewegen voor de kinderopvang is opgezet om kinderen schoolrijp te maken. De sensomotorische ontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol. De ontwikkeling van de grove/ fijne motoriek en sensoriek dragen bij aan het ontwikkelen van een goede basis voor taal, reken en schrijfonderwijs. De totale ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd binnen hun eigen belevingswereld.

Primair onderwijs

Bewegen, net zo essentieel als taal en rekenen. Natuurlijk Bewegen op basisscholen is een lesmethode waarbij bewegen dagelijks op het lesrooster staat. Door structureel samen te bewegen (voornamelijk buiten) wordt naast de motorische ontwikkeling ook de groepssaamhorigheid,
de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling verbeterd.