VRAGEN? BEL: +31 6 42779909

NB voor de kinderopvang

Natuurlijk Bewegen is een lesmethodiek opgezet voor de kinderopvang en het primair onderwijs. De basis van de methode is een volledige motorische leerlijn voor 2-12 jarigen.

Buiten bewegen

Buiten bewegen heeft een groot aantal voordelen, o.a.: Betere sensomotorische ontwikkeling, vitamine D, ‘leren buiten spelen’.

Sensomotorische ontwikkeling

Door de motorische leerlijn te koppelen aan het buiten zijn/ de omgeving/ de fantasiewereld, worden sensomotorische verbeteringen bewerkstelligd.

Verbeteren van deelgebieden

Door groepsgewijs de grove motoriek te verbeteren, worden ook andere gebieden versterkt, o.a. de fijne motoriek, de taal- en rekenontwikkeling en de sociaal - emotionele ontwikkeling.

Wetenschappelijk onderbouwd

De lesmethodiek van Natuurlijk Bewegen is volledig wetenschappelijk onderbouwd. Zowel de motorische als de sociaal emotionele aspecten zijn wetenschappelijk aangetoond. Daarnaast heeft Natuurlijk Bewegen zich bewezen in de pilots.

Ondersteuning begeleidsters

De lesmethodiek is zo opgesteld dat de begeleidsters de beweegmomenten makkelijk zelf kunnen geven. De ondersteuning wordt door ons gegeven aan de hand van: Het Digitale platform, een introductiecursus, individuele begeleidingsmomenten en groepsevaluaties.

19-02

Ukkepuk maakt gebruik van de visie van Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.