Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk bewegen

Een lesmethodiek voor het basisonderwijs, waarbij bewegen wordt geintegreerd in het dagelijks aanbod.

Een methodiek die naast de fysieke verbeteringen ook zorgt voor cognitieve ontwikkelingen, sociaal emotionele ontwikkelingen en fijn motorische ontwikkelingen.

Meer informatie
19-02

Ukkepuk maakt gebruik van de visie van Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.