Doelstellingen

De essentie van Natuurlijk bewegen op basisscholen is om de jeugd zo breed mogelijk te bereiken en de totale ontwikkeling van het kind te optimaliseren (zowel op fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel gebied). Opgesplitst in concrete doelstellingen zijn dit de volgende:

- Verbeteren van de gezondheid: voorkomen van risicofactoren, ziektes en aandoeningen.
- Verbeteren van de motoriek: grove motorische ontwikkeling wordt direct verbeterd, hetgeen ervoor zorgt dat ook de fijne motoriek verbetert.
- Psychische en sociale verbeteringen bewerkstelligen: taal- en rekenontwikkeling stimuleren, een betere eigenwaarde, zelfbeeld en sociale vaardigheden.
- Een fysiek actiever leven bereiken: meer beweging en sporten, zowel in de jeugd als later.
- Bewustwording van het lichaam verbeteren: Het leren kennen van het lichaam, welke bewegingen kan het lichaam wel/ niet goed uitvoeren.

Meer informatie
19-02

Ukkepuk maakt gebruik van de visie van Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.