Voor wie?

Natuurlijk bewegen is ontwikkeld voor de basisscholen en de kinderopvang.

De methode is zo opgezet dat de kinderen meer, beter en verantwoorder leren bewegen. De methodiek is zo opgesteld dat de begeleidsters zelf op een goede manier de beweeglessen kunnen geven. Het doel is om bewegen te stimuleren, waarbij de koppeling gemaakt wordt naar taal- en rekenontwikkelingen en sociaal- emotionele ontwikkelngen.

Meer informatie
19-02

Ukkepuk maakt gebruik van de visie van Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.