Wat is?

Natuurlijk bewegen voor de kinderopvang is een methode waarbij de motoriek wordt verbeterd. Middels de beleving van de kinderen wordt spelenderwijs de motoriek stapsgewijs verbeterd. De begeleidsters worden ondersteund om op een verantwoorde manier de jeugd beweeglessen te geven. Natuurlijk bewegen zet de beweeglessen op waarbij de grond motorische eigenschappen worden verbeterd. Door een zeer uitgebalanceerde opbouw van beweegvormen kan elke kind zich binnen zijn eigen mogelijkheden verbeteren.

Meer informatie
19-02

Ukkepuk maakt gebruik van de visie van Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.