Werkwijze

De volgende onderdelen vinden plaats voor de implementatie van Natuurlijk Bewegen:

  • Introductiecursus voor het gehele team

    • Uitreiking van werkboek

  • Begeleiding tijdens de lessen

  • Gebruik van digitaal systeem

  • Cursus met diepgang over bewegen en ontwikkeling

 

Meer informatie
19-02

Ukkepuk maakt gebruik van de visie van Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.