Privacy Policy

1. Beheer
De website www.natuurlijkbeweegonderwijs.com staat onder beheer van Natuurlijk Bewegen B.V. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl/contact. www.natuurlijkbeweegonderijs is de website van handelsnaam Natuurlijk Bewegen van Natuurlijk Bewegen B.V.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl worden niet specifiek bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies door Natuurlijk Bewegen B.V. op de site: www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl
 

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Natuurlijk Bewegen B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Natuurlijk Bewegen B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Meer informatie
19-02

Ukkepuk maakt gebruik van de visie van Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.