Natuurlijk Bewegen - Bewegingscoordinator

De Natuurlijk Bewegen – Bewegingscoordinator is verantwoordelijk de invulling van het vak bewegen op de basisschool. De coördinator is verantwoordelijk om een totaal aanbod van bewegen samen te stellen, Natuurlijk Bewegen en de gymlessen, die past bij de individuele school. De grootste rol van deze coördinatoren is het opleiden van de leerkrachten.

Voor wie:

 • Buurtsportcoach
 • Vakdocent
 • Combinatiefunctionarissen
 • Sportkundige
 • Bewegingswetenschapper
 • Bewegingsdeskundige

Inhoud van de opleiding

 • 4 dagdelen - verdeeld over 3 weken
 • Theorie: Werkwijze en achterliggende gedachte van Natuurlijk Bewegen
 • Praktijk: Bijwonen van Natuurlijk Bewegen op scholen
 • Praktijk: Zelfstandig geven van de beweeglessen aan de leerlingen
 • Praktijk: Zelfstandig begeleiden van leerkrachten

Competenties

 • De theoretische kennis over de opzet van Natuurlijk Bewegen en de ontwikkeling van het kind
 • Implementeren van de kennis op de school, d.m.v. het verzorgen van de opleidingen
 • Kwaliteit van Natuurlijk Bewegen bewaken middels scholing van en evaluatie met leerkrachten
 • Een houding te hebben die leidinggeven kan combineren met een open werkklimaat
 • Sociaal gedrag van docenten te signaleren en te interpreteren om zo tot een optimale scholing te komen
Meer informatie
13-01

Samenwerking met Sport en Cultuur Impuls

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid