Opzet opleidingen

Om Natuurlijk Bewegen goed te implementeren zijn er 2 opleidingen opgezet:

1. Basisopleiding Natuurlijk Bewegen

Tijdens deze basisopleiding wordt de leerkracht meegenomen in de achterliggende gedachten van bewegen en de ontwikkeling van het kind. Deze theoretische kennis wordt direct gekoppeld aan de praktijk. Hoe kan je organisatorisch zorgen voor het implementeren van bewegen in het dagelijks leven van het kind om te zorgen voor een optimale ontwikkeling. De leerkracht wordt op twee manieren opgeleid, er wordt gestart met een workshop en dit wordt gekoppeld aan individuele scholing tijdens de beweeglessen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de rol van bewegen voor de totale ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan:

 • Motorische ontwikkeling
 • Cognitieve vorderingen
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Groepssaamhorigheid
 • De rol van bewegen op de gezondheid
 • Bewustwording van het eigen lichaam

Tijdens de individuele scholing wordt in eerste instantie aandacht besteed aan de organisatorische facetten om bewegen dagelijks op het rooster te zetten.  Rekening houdend met jou als leerkracht, de dynamiek van de klas, de schoolomgeving, het buiten lesgeven en de opzet van de beweeglessen. Naarmate dit vordert, wordt steeds meer aandacht besteed aan de kwaliteit van bewegen, de beweegvormen. Na afloop van deze basis opleiding wordt een certificaat uitgereikt.

2. Vervolgopleiding Natuurlijk Bewegen

Het belang van de basisopleiding is de toepasbaarheid van het bewegen. Om duurzame resultaten te bewerkstelligen dient allereerst de kwantiteit van bewegen aanwezig te zijn. Dagelijks in actie komen! Nadat de leerkrachten en leerlingen gewend zijn aan het dagelijks (buiten) bewegen, wordt in de vervolgopleiding aandacht besteed aan kwaliteit van bewegen en de koppeling naar de cognitieve ontwikkeling. De kwaliteit van de motorische ontwikkeling, de rol van bewegen en de cognitieve ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van de groepssaamhorigheid door samen te bewegen. Hierbij wordt de inpassing van Bewegend Leren mogelijk gemaakt, zonder de achterliggende gedachten van het vrij bewegen te verliezen.

Extra:

 • Het aanvangsniveau van de leerkrachten: Deelnemende leerkrachten bezitten de onderwijsbevoegdheid voor basisonderwijs
 • Er worden geen vrijstellingen gegeven voor leerkrachten. Omdat Natuurlijk Bewegen een vernieuwde visie over bewegen introduceert, dient iedereen deze opleiding te volbrengen
 • Het niveau van de opleidingen wordt geschat op Hoger Beroeps Onderwijs
 • Er hoeft geen extra studiemateriaal aangeschaft te worden
 • Het doorlopen van deze opleidingen geeft geen wettelijke erkenning of een bepaalde kwalificatie
Meer informatie
10-09

Widdonckschool Heibloem

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid