Veelgestelde vragen over Natuurlijk Bewegen

Voor een overgroot deel is het mogelijk om de lessen buiten te verzorgen. Alleen bij regen kan de keuze vallen om in de klas een aantal beweegvormen te doen. Echter als leerkracht heb je de keuze om naar buiten te gaan wanneer je wilt. Je bekijkt wanneer het droog is en geeft dan de beweegles.
Ja, bij elke school wordt er een evaluatie gemaakt van de mogelijkheden. Leerkrachten krijgen tijdens de opleiding tips en adviezen hoe hier mee om te gaan.
Nee, door de opleiding krijgen leerkrachten handvaten om bewegen makkelijk en eenvoudig toe te passen. In het begin van de opleiding zal het uiteraard meer voorbereiding kosten, maar als het eenmaal bekend is, zal de voorbereidingstijd zeer kort zijn. Uit onderzoek onder 70leerkrachten blijkt dat de gemiddelde voorbereidingstijd rond de 5 minuten ligt.
Nee, het is geen vervanging van de gymlessen. De beweeglessen zijn dusdanig ontwikkeld dat alle facetten van het beweegonderwijs aanbod komen. Natuurlijk bewegen laat gym op een andere manier aan bod komen, zodat het beter toepasbaar wordt voor veel scholen en leerkrachten. En dus dat kinderen dagelijks kwalitatief kunnen bewegen. Het streven is om 1 bewegingsaanbod op te stellen. Hierbij wordt zowel buiten bewogen als in de gymzaal. Per school wordt bekeken welk bewegingsaanbod het beste past.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar E-mail: info@natuurlijkbeweegonderwijs.nl of u kunt een van onze medewerkers bellen op telefoonnummer +31 6 42 77 99 09
Nee, doordat de leerkrachten het tijdstip van de lessen zelf kunnen bepalen is het een meerwaarde voor andere lessen. Zijn de leerlingen minder concentreert of hebben ze beweging nodig, ga je een beweegles doen. Hierna zijn de leerlingen weer in staat om de les in de klas weer goed te vervolgen.
16-08

BS De Springplank start met Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid