Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

1         Eventuele klachten dienen schriftelijk, uiterlijk 10 werkdagen na voorval of constatering, ingediend te worden bij Natuurlijk Bewegen B.V.. De klachten worden altijd in vertrouwelijkheid behandeld.
2         Het indienen van een klacht zoals genoemd in lid 1 schort de betalingsverplichting van de school niet op.
3         Indien de klacht tijdig schriftelijk is ingediend, volgt hiervan een schriftelijke  ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt er binnen vijf werkdagen een passend antwoord op de klacht gegeven. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt de school tijdig hiervan op de hoogte gesteld. Er zal een eerste respons binnen 2 werkdagen volgen, waarbij aangegeven wordt dat de klacht is ontvangen.
4         Wanneer de klacht onverhoopt niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, is er een beroepsmogelijkheid. Uw bezwaar kan binnen 1 maand schriftelijk worden ingediend bij Teun Custers, directeur   Natuurlijk Bewegen B.V.. (teun@natuurlijkbeweegonderwijs.nl). U wordt dan uitgenodigd het bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen uiterlijk één maand ontvangt u mondeling of schriftelijk bericht over de uitspraak.
Wanneer u van mening bent dat uw bezwaar door de directie niet goed is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Commissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/) De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor Natuurlijk Bewegen B.V.. De consequenties worden door Natuurlijk Bewegen B.V. snel afgehandeld.
5         De klachtafhandeling worden geregistreerd en zal voor een duur van twee jaar bewaard worden.
6         Bij het niet tijdig indienen van een klacht zoals omschreven in lid 1 vervalt het reclamerecht voor de school.

 

Meer informatie
10-09

Widdonckschool Heibloem

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid