Doelstellingen

Hoofddoel

Basisschoolleerlingen (groep 1 - 8) bewegen tijdens schooltijd tenminste 4 dagen per week 20 tot 30 minuten in voornamelijk de buitenruimte. Door de kwaliteit van de beweeglessen wordt de motorische ontwikkeling van de leerlingen verbeterd, neemt de concentratie van leerlingen toe en ervaren ze plezier tijdens beweeglessen.

Subdoelen

Subdoelen op leerling niveau

 1. Tijdens schooltijd krijgen leerlingen tenminste 4 dagen per week kwalitatieve beweeglessen van 20 tot 30 minuten

 2. Bij 80% van de leerlingen verbetert de grove motoriek

 3. Bij 75% van de leerlingen verbetert de concentratie tijdens de les(sen) die volgen op de beweeglessen

 4. 80% van de leerlingen beleeft succeservaringen tijdens de beweeglessen. Hierdoor ervaren ze plezier in buiten bewegen

Subdoelen op leerkracht niveau

 1. Verhogen van de kennis en vaardigheden van leerkrachten: De inhoud van de opleidingen zorgen ervoor dat de leerkrachten op de hoogte zijn van de meerwaarde van het dagelijks (buiten) bewegen en hoe ze de grove motoriek, de concentratie en het beweegplezier van de leerlingen kunnen verbeteren.

 2. 100% van de leerkrachten heeft de beschikking over beweeglessen die zij dagelijks kunnen inpassen

Subdoelen op school/ implementatieniveau

 1. Natuurlijk Bewegen wordt na 3 jaar door 75% van de scholen geborgd.

 2. Op alle deelnemende scholen wordt minimaal 75% van de beweeglessen buiten uitgevoerd

Bijdrage

Daarnaast levert Natuurlijk Bewegen een bijdrage aan de volgende aspecten:

 • De saamhorigheid van de leerlingen in de groep

 • De leerprestaties van het kind

 • De eigenwaarde, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind

 • De ontwikkeling van de fijne motoriek

 • Een fysiek actiever leven buiten schooltijd

 • De bewustwording van het eigen lichaam

 • Het verkleinen van de kans op ziektebeelden die ontstaan door inactiviteit.

Meer informatie
16-08

BS De Springplank start met Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid