Voor wie?

Uiteindelijke doelgroep
Natuurlijk Bewegen heeft als doelgroep de basisschoolkinderen van de groepen 1 tot en met 8. De opgezette beweeglessen en beweegvormen zijn voor alle leerlingen uit deze groepen bedoeld. Hoewel de aanpak en de onderliggende filosofie hetzelfde is, is er onderscheid gemaakt over de invulling van de beweeglessen en beweegvormen tussen groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Hierdoor sluiten de lessen aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
Het volledige primair onderwijs, alle leerjaren, kan gebruiken maken van Natuurlijk Bewegen. Zowel leerlingen uit het regulier basisonderwijs als uit het speciaal basisonderwijs vallen binnen de doelgroep.

Intermediaire doelgroep
De intermediaire doelgroep, de uitvoerende professional die uiteindelijke contact heeft met de einddoelgroep, is de leerkracht uit het basisonderwijs (groep 1 t/m 8).

Meer informatie
16-08

BS De Springplank start met Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid