Waarom?

De laatste jaren is er een duidelijke trend te zien met betrekking tot een toename van de inactiviteit van de jeugd (Hildebrandt et al, 2015).  Hierdoor is er onder andere een vergrote kans op het ontwikkelen van overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en lichamelijke blessures (Tiessen-Raaphorst, 2014). Een aantal belangrijke oorzaken liggen hieraan ten grondslag: De digitalisering, kwalitatief slechtere fysieke speelomgevingen, de invulling van het beweegonderwijs(Burghard, 2016; NOG, 2015; Slot, 2017). Natuurlijk Bewegen wil via het beweegonderwijs de jeugd kwalitatiever en kwantitatiever (buiten) laten bewegen. De methode is dusdanig opgesteld dat het de motorische ontwikkeling verbetert, maar  ook het plezier in bewegen en het concentratieniveau van de leerlingen stimuleert

 

Bronnen:

Burghard M., Knitel K., Oost I, Tremblay M. S., Takken T., and the Dutch Physical Activity Report Card Study Group (2016). Is our Youth Cycling to Health? Results From the Netherlands’ 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth, Journal of Physical Activity and Health, 2016, 13 (Suppl 2), S218 -S224

Hildebrandt, V.H., Bernaards, C.M. & Hofstetter (2015). Trendrapport Bewegen en gezondheid 2000/2014. TNO 2015: Hollandridderkerk, Ridderkerk. Geraadpleegd op: http://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:624b8b77-cab9-4482-a847-6540280f66d6/

NOG, 2015. Nationale Onderwijsgids. Motoriek kinderen wordt geremd door gebrek aan variëteit speeltuinen. Opgeroepen op 09- 05-2018 van Alles over sport.nl: https://www.allesoversport.nl/artikel/veel-speeltuinen-slecht-voor-motorische-ontwikkeling/

Slot-Heijs, J., Lucassen, J., Reijgersberg N. (2017).Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting. Mulier Instituut.

Tiessen-Raaphorst, A. (2014). Rapportage Sport 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd op: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Rapportage_Sport_2014

Meer informatie
16-08

BS De Springplank start met Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid