Werkwijze

Voor een goede implementatie van het dagelijks  bewegen worden leerkrachten opgeleid door een Natuurlijk Bewegen – Bewegingscoördinator. In het eerste jaar wordt de Basisopleiding - Natuurlijk Bewegen aangeboden en het tweede en derde jaar de Vervolgopleiding - Natuurlijk Bewegen.

De start van de opleiding kan in het begin van het schooljaar en halverwege het schooljaar plaatsvinden. Voor de borging op lange termijn wordt direct bij de start van de opleiding een leerkracht aangesteld die fungeert als Natuurlijk Bewegen – Specialist. Deze specialist is het aanspreekpunt van de school voor de bewegingscoördinator.

De leerkrachten doorlopen dus 2 opleidingen:

1. Basisopleiding - Natuurlijk Bewegen

2. Vervolgopleiding - Natuurlijk Bewegen

Voor meer informatie over de opleiding, bekijken de pagina 'Opleidingen'

Meer informatie
16-08

BS De Springplank start met Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen

Impressiefilm over het waarom van Natuurlijk Bewegen en de beleving van
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Wat anderen zeggen over Natuurlijk Bewegen

Laika Cortenbach

Al jaren loop ik door de school en zie ik kinderen die gebaat zouden zijn bij meer beweging. Kinderen die de behoefte hebben om buiten te zijn, kinderen die moeite hebben om hun lichaam te beheersen, kinderen die leren door fysiek meer in actie te zijn, samen actief te zijn. Het werd steeds vaker een onderwerp van gesprek wanneer ik met collega's over kinderen en onderwijs aan het praten was. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Ruim een jaar geleden kwam ik in contact met Paul van de Weerden en Teun Custers. Al tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke constatering hadden vanuit een verschillend perspectief. Namelijk behoefte aan meer beweging bij kinderen voor een goede ontwikkeling. Door samen te werken vanuit de verschillende expertises zijn mijn collega's met de kinderen aan de slag gegaan. Elke dag naar buiten en bewegen. Vanzelfsprekend in de natuurlijke omgeving: Natuurlijk Bewegen. De positieve effecten daarvan zijn fantastisch en overtuigend. Natuurlijk bewegen werkt ondersteunend voor elk kind! Daar word ik heel blij van.

Directrice
OBS de Ranonkel

Raymond van Wetten

We zijn gestart met Natuurlijk Bewegen op het Toverkruid omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen voldoende (goed) bewegen. Het grote voordeel van deze manier van bewegen is dat het altijd op alle plekken uitgevoerd kan worden. De leerkracht bepaalt het ideale moment voor zijn/haar groep om buiten te gaan bewegen.

Komend schooljaar gaan we met verschillende groepen het hele traject opstarten. Na verloop van tijd kunnen we dan de effecten van het dagelijks bewegen in beeld brengen. We willen op termijn het Natuurlijk Bewegen binnen alle klassen hebben geïntegreerd.

Directeur
Obs het Toverkruid